O nas – projektanci stacji paliw oraz rozlewni gazu

Szanowni Państwo!

Biorąc pod uwagę obszar oraz zakres działalności Państwa firmy pragniemy przedstawić działalność naszego przedsiębiorstwa i zaprosić do współpracy.

Firma nasza działa w sektorze paliwowym i gazowym już od ponad 20 lat. Zatrudniamy 40 pracowników (w tym 4 w nadzorze technicznym, spawaczy z uprawnieniami dozorowymi) związanych z wykonywaniem instalacji gazowej, paliwowej i technologicznej posiadających doświadczenie, wymaganą wiedzę techniczną i uprawnienia.

Firma nasza posiada uprawnienia budowlane wydane przez organ władzy państwowej do wykonywania czynności nadzoru robót. Jesteśmy firmą uprawnioną przez Urząd Dozoru Technicznego do naprawiania, wytwarzania i montażu zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych oraz rurociągów technologicznych do gazów i cieczy. Posiadamy sprzęt, urządzenia i armaturę kontrolno-pomiarową do sprawdzania prawidłowości wykonywanych robót technologicznych i przeprowadzenia prób. Otrzymaliśmy świadectwo uznania przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania prób szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych, zapalnych oraz świadectwo uznania II stopnia Laboratorium Badawczego.

Dysponujemy odpowiednim sprzętem do wykonywania oferowanych przez nas usług, nie korzystamy w swojej działalności z kredytów bankowych. Nie zgłaszano do nas roszczeń dotyczących jakości robót i terminów ich wykonywania. Nie prowadzi się względem nas postępowania upadłościowego. Zobowiązania wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego regulowane są na bieżąco.

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji robót montażowych, jak również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

Żółte rury

Certyfikaty

  • Uprawnienie do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych w module A1
  • Uprawnienie do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych w module G
  • Wykonywanie prób szczelności zbiorników paliwowych jedno i dwupłaszczowych do pojemności 50 m
  • Uprawnienie do pomiarów grubości ścianek "Labolatorium badawcze nr LB-102/17"
  • Uprawnienie do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych
  • Uprawnienie do naprawy zbiorników bezciśnieniowych
  • Uprawnienie do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych

 

certyfikat 03
certyfikat 02
certyfikat 01
certyfikat 06
certyfikat 07
certyfikat 04
certyfikat 05